Menu Filter

Da li možemo očekivati vraćanje cijena kontejnerskog transporta na nivo prije korone ?

Neki smatraju da će sa stišavanjem pandemije i smanjenjem zagušenja doći i do pada cijena. Sa druge strane, analitičari uglavnom zastupaju stav da se one neće ni približiti nivou prije pandemije.
Dok je cijena prekookeanskog transporta viša za oko 7-8 puta, ništa drugo ne možemo ni očekivati nego poskupljenje finalnih proizvoda i nestašice na ključnim tačkama snabdjevanja.

Opširnije na: https://plutonlogistics.com/

Translate »
UA-57430671-2