Menu Filter

DA LI STE ZNALI: Brod trgovačke mornarice

Brod  trgovačke  mornarice  predstavlja  plovni  objekt  (trgovačke  mornarice) osposobljen za plovidbu morem čija je dužina veća od 12m i bruto tonaža veća od 15t ili je ovlašćen prevoziti više od 12 putnika.

Izvor :

http://www.transportgreeceformeryugoslavia.eu/news/da-li-ste-znali-brod-trgovacke-mornarice/

Translate »
UA-57430671-2