Menu Filter

Fedex se obavezuje na poslovanje bez emisije ugljen-dioksida do 2040. godine

Kompanija Fedex spremna je da uloži više od 2 milijarde dolara i to, dio u elektrifikaciju i unapređenje flote, a 100 miliona dolara biće donirano američkom univerzitetu Yale, za pomoć u otvaranju Yale Centra za prirodno neutralisanje ugljen-dioksida.

Ključni koraci za ostvarenje nulte emisije štetnih gasova su:

  • Do 2040 godine, celokupna flota vozila za preuzimanje i dostavu paketa biće zamenjena električnim vozilima sa nultim zagađenjem. Ovaj plan će biti realizovan fazno – do 2025. godine 50 % flote biće električno, a 100 % biće dostignuto već 2030. godine. 
  • Saradnja sa klijentima u cilju sprovođenja održive logistike i alternativnih načina pakovanja.

Translate »
UA-57430671-2