Menu Filter

Cargo NAVIS doo

company logo
(Još nema ocjena)
Loading...

Kratak opis firme:

Usluge međubarodnog brodskog, avio i kopnenog prevoza (drum/željeznica)
Azurirano 05.02.2017

vCard

Osnovne informacije o firmi:

Grad: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 101
Poštanski broj: 78000
Broj telefona:
Mobilni telefon:
Broj telefaksa:
Kontakt osoba:
Email adresa: kontakt@cargonavis.com
Website: www.cargonavis.com
Broj prevoznih sredstava (vučnih): 0
Posjedujem vlastita prevozna sredstva: ne
Broj zaposlenih radnika:
Broj godina bavljenja transportom i sektorom logistike: 0
Sertifikati koje posjedujemo :
Nagrade i diplome:

Djelatnost:

 • Međunarodni teretni transport

Međunarodni teretni transport

Pretežno vršimo usluge teretnog transporta između BiH i:

 • Argentina
 • Australija
 • Egipat
 • Hrvatska
 • Indija
 • Island
 • Kina
 • Makedonija
 • Novi Zeland
 • Poljska
 • Srbija
 • Turska
 • Vijetnam

Vršimo prevoz robe u:

 • Drumskom teretnom transportu
 • Vodenom teretnom transportu
 • Željezničkom teretnom transportu
 • Zračnom teretnom transportu

Možemo da prevozimo robu:

 • do 25 tona (šleperi)
 • više od 100 kubika
 • više od 25 tona

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

 • Automobili
 • Kontejneri
 • Paketirana roba - bezopasne materije (ne ADR)
 • Prevoz u kontrolisanoj temperaturi (hladnjačama)
 • Rasuta roba (kiperima)
 • Selidbe
 • Tečne bezopasne materije (u cisternama)
 • Viseća konfekcija

Domaći teretni transport

Vršimo usluge preuzimanja robe za prevoz u regijama:

 • Nije navedeno

Vršimo usluge isporuke robe u regijama:

 • Nije navedeno

Vršimo prevoz robe u:

 • Nije navedeno

Možemo da prevozimo robu:

 • Nije navedeno

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

 • Nije navedeno

Javna robna skladišta

Posjedujemo javno robno skladište veličine:

 • Nije navedeno

Možemo uskladištiti sledeće vrste robe:

 • Nije navedeno

Usluge uz skladištenje robe:

 • Nije navedeno

Carinski špediter

Carinska ispostava / referat:

 • Nije navedeno
Translate »
UA-57430671-2