Menu Filter

Cargo NAVIS doo

company logo
(Još nema ocjena)
Loading...

Kratak opis firme:

4404009660001
Cargo NAVIS doo
Kralja Petra I Karađorđevića 101, 78000 Banja Luka
Međunarodni teretni transport
Drumskom teretnom transportu
Željezničkom teretnom transportu
Vodenom teretnom transportu
Vazdušnom teretnom transportu
Do 25 tona (šleperima)
Više od 25 tone (vangabaritnim vozilima, vozom, brodom, avionom)
Više od 100 kubika (vangabaritnim vozilima, vozom, brodom, avionom)
Paketiranu robu – bezopasne materije (ne ADR)
Prevoz u kontrolisanoj temperaturu (HALDNJAČAMA)
Tečne bezopasne materije (u CISTERNAMA)
Rasutu robu (KIPERIMA)
Viseću konfekciju
Automobile
Kontejnere
Selidbe
Kina, Vijetnam, Indija, Australija, Novi Zeland, Argentina, Egipat, Turska, Island, Srbija, Makedonija, Hrvatska, Poljska,…..
kontakt@cargonavis.com
www.cargonavis.com

vCard

Osnovne informacije o firmi:

Grad: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 101
Poštanski broj: 78000
Broj telefona:
Mobilni telefon:
Broj telefaksa:
Kontakt osoba:
Email adresa: kontakt@cargonavis.com
Website: www.cargonavis.com
Broj prevoznih sredstava (vučnih): 0
Posjedujem vlastita prevozna sredstva: ne
Broj zaposlenih radnika:
Broj godina bavljenja transportom i sektorom logistike: 0
Sertifikati koje posjedujemo :
Nagrade i diplome:

Djelatnost:

 • Međunarodni teretni transport

Međunarodni teretni transport

Pretežno vršimo usluge teretnog transporta između BiH i:

 • Argentina
 • Australija
 • Egipat
 • Hrvatska
 • Indija
 • Island
 • Kina
 • Makedonija
 • Novi Zeland
 • Poljska
 • Srbija
 • Turska
 • Vijetnam

Vršimo prevoz robe u:

 • Drumskom teretnom transportu
 • Vodenom teretnom transportu
 • Željezničkom teretnom transportu
 • Zračnom teretnom transportu

Možemo da prevozimo robu:

 • do 25 tona (šleperi)
 • više od 100 kubika
 • više od 25 tona

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

 • Automobili
 • Kontejneri
 • Paketirana roba - bezopasne materije (ne ADR)
 • Prevoz u kontrolisanoj temperaturi (hladnjačama)
 • Rasuta roba (kiperima)
 • Selidbe
 • Tečne bezopasne materije (u cisternama)
 • Viseća konfekcija

Domaći teretni transport

Vršimo usluge preuzimanja robe za prevoz u regijama:

 • Nije navedeno

Vršimo usluge isporuke robe u regijama:

 • Nije navedeno

Vršimo prevoz robe u:

 • Nije navedeno

Možemo da prevozimo robu:

 • Nije navedeno

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

 • Nije navedeno

Javna robna skladišta

Posjedujemo javno robno skladište veličine:

 • Nije navedeno

Možemo uskladištiti sledeće vrste robe:

 • Nije navedeno

Usluge uz skladištenje robe:

 • Nije navedeno

Carinski špediter

Carinska ispostava / referat:

 • Nije navedeno