Menu Filter

IDEMA

company logo
(Još nema ocjena)
Loading...

Kratak opis firme:

Međunarodna špediterska firma
Azurirano 26.09.2017

vCard

Osnovne informacije o firmi:

Grad: Herceg Novi
Adresa: Zelenika
Poštanski broj: 85346
Broj telefona:
Mobilni telefon:
Broj telefaksa:
Kontakt osoba:
Email adresa: idema.trans@yahoo.com
Website:
Broj prevoznih sredstava (vučnih): 0
Posjedujem vlastita prevozna sredstva: ne
Broj zaposlenih radnika:
Broj godina bavljenja transportom i sektorom logistike: 0
Sertifikati koje posjedujemo :
Nagrade i diplome:

Djelatnost:

 • Međunarodni teretni transport

Međunarodni teretni transport

Pretežno vršimo usluge teretnog transporta između BiH i:

 • Albanija
 • Belgija
 • Belorusija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Česka Republika
 • Crna Gora
 • Danska
 • Estonija
 • Francuska
 • Grčka
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Italija
 • Kina
 • Letonija
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Makedonija
 • Nemačka
 • Poljska
 • Rumunija
 • Rusija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španija
 • Srbija
 • Švajcarska
 • Švedska
 • Ukrajina

Vršimo prevoz robe u:

 • Drumskom teretnom transportu
 • Vodenom teretnom transportu

Možemo da prevozimo robu:

 • do 10 tona (solo kamioni)
 • do 25 tona (šleperi)
 • do 3,6 tona (solo kamioni)

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

 • Kontejneri
 • Paketirana roba - ADR opasne materije
 • Paketirana roba - bezopasne materije (ne ADR)
 • Prevoz u kontrolisanoj temperaturi (hladnjačama)
 • Tečne bezopasne materije (u cisternama)
 • Tečne opasne materije ADR (u cisternama)

Domaći teretni transport

Vršimo usluge preuzimanja robe za prevoz u regijama:

 • Nije navedeno

Vršimo usluge isporuke robe u regijama:

 • Nije navedeno

Vršimo prevoz robe u:

 • Nije navedeno

Možemo da prevozimo robu:

 • Nije navedeno

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

 • Nije navedeno

Javna robna skladišta

Posjedujemo javno robno skladište veličine:

 • Nije navedeno

Možemo uskladištiti sledeće vrste robe:

 • Nije navedeno

Usluge uz skladištenje robe:

 • Nije navedeno

Carinski špediter

Carinska ispostava / referat:

 • Nije navedeno