Menu Filter

“X express” d.o.o.

company logo
(Još nema ocjena)
Loading...

Kratak opis firme:

Djelatnost: Djelatnosti pru?anja ostalih po?tanskih i kurirskih usluga

Ulica i broj: Ulica Branka Perduva broj 10 a

Poštanski broj i mjesto: 78000 – BANJA LUKA

Telefon: +387 65 525 225,051492700,051492702

Fax: Nema podataka

E-mail: info@x-express.ba

JIB: 4404056400000

MBS: 1-17678-00 (61-01-0046-16)

vCard

Osnovne informacije o firmi:

Grad:
Adresa:
Poštanski broj:
Broj telefona:
Mobilni telefon:
Broj telefaksa:
Kontakt osoba:
Email adresa:
Website:
Broj prevoznih sredstava (vučnih):
Posjedujem vlastita prevozna sredstva:
Broj zaposlenih radnika:
Broj godina bavljenja transportom i sektorom logistike:
Sertifikati koje posjedujemo :
Nagrade i diplome:

Djelatnost:

  Međunarodni teretni transport

  Pretežno vršimo usluge teretnog transporta između BiH i:

  • Nije navedeno

  Vršimo prevoz robe u:

  • Nije navedeno

  Možemo da prevozimo robu:

  • Nije navedeno

  Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

  • Nije navedeno

  Domaći teretni transport

  Vršimo usluge preuzimanja robe za prevoz u regijama:

  • Nije navedeno

  Vršimo usluge isporuke robe u regijama:

  • Nije navedeno

  Vršimo prevoz robe u:

  • Nije navedeno

  Možemo da prevozimo robu:

  • Nije navedeno

  Vršimo prevoz sledećih vrsta robe:

  • Nije navedeno

  Javna robna skladišta

  Posjedujemo javno robno skladište veličine:

  • Nije navedeno

  Možemo uskladištiti sledeće vrste robe:

  • Nije navedeno

  Usluge uz skladištenje robe:

  • Nije navedeno

  Carinski špediter

  Carinska ispostava / referat:

  • Nije navedeno
  UA-57430671-2