Blog

Prilikom izrade novih transportnih jedinica, novih kamiona, jedan od glavnih kriterija kojima se rukovode proizvodne kompanije je maksimalna učinkovitost u transportu robe.

Na sljedećem videu ili linku ispod predstavljene su faze dizajniranja i testiranja novog modela DAF XF. Radi se o jednom teretnom vozilu s vrlo niskim operativnim troškovima kao i malom težinom.

Opširnije: Faze dizajniranja novih kamiona

Po vizantijskom caru Leontosu “zadatak logistike je naoružati vojsku srazmerno potrebi sa oružjem i sredstvima zaštite, pravovremeno se brinuti za njene potrebe na terenu i pripremiti svaku njenu akciju u ratnom pokretu”.
U Napoleonovo doba termin “logistika” koristi se za opis objedinjenih aktivnosti prevoza, snabdjevanja i smještaja vojnih jedinica.

Opširnije: Logistika: od snadbevanja vojnih jedinica do poslovne logistike