Dobro došli na logistički adresar BiH!

prema potrebi izaberite kategoriju djelatnosti ili upišite riječ

Meridian a.d za transport i logistiku

Opis firme

Carinski špediter

Podaci o firmi

Naziv firme/tvrtke Meridian a.d za transport i logistiku
Kratak opis firme Međunarodni teretni transport Domaći teretni transport Javna robna skladišta Carinski špediter
Država Bosna i Hercegovina
Grad Banja Luka
Adresa Veselina Masleše 21/II, 78000 Banja Luka,
Poštanski broj 78000
Broj telefona +387 51 212 184,+387 51 212 184 +387 51 212 276 +387 51 212 281 +387 51 213 227 +387 51 212 296
Broj telefaksa +387 51 212 356
Kontakt osoba Anđelko Šobot, dipl.oecc.
E-mail uprava@meridianbl.com
URL/web site http://www.meridianbl.com/onama.html
Broj godina bavljenja posredovanjem pri carinskom postupku 66
Dodijeljene nagrade i diplome Platin Zlatni trofej za kvalitet Pariz 2006.
Djelatnosti Carinski špediter
Carinska ispostava / referat Banja Luka

Lokacija


Veselina Masleše 21/II, 78000 Banja Luka,