Menu Filter

Izgradnja i financiranje najskuplje dionice autoceste ponuđeni privatnicima

Vlada Federacije BiH odlučila je najzahtjevniju, brdovitu dionicu autoceste na dijelu koridora Vc od Mostara do Konjica ponuditi privatnim kompanijama koje bi same pronašle financijere za projekt kojega se procjenjuje na oko 600 milijuna eura.


Vlada je javno poduzeće Autoceste Federacije BiH zadužila da pripremi tendersku dokumentaciju za primjenu novog modela financiranja “financiraj – projektiraj – izgradi”. Predviđeno je da se na međunarodnom natječaju prijave privatne kompanije koje bi istodobno ponudile model zaduživanja za ove radove u iznosu utvrđenom ugovorom o građenju.

Trasa autoceste između Konjica i Mostara Sjever je duga 35,16 kilometara s 1,4 kilometra mostova i vijadukta i 16 kilometara tunela. Prolazi kroz planinu Prenj.

Izgradnja te vrlo teške dionice stajala bi više od 1,2 milijarde KM (oko 4,8 milijardi kuna). Vlasti BiH ubrzale su izgradnju autocester na koridoru Vc. Do sada je izgrađeno oko 100 kilometara autoceste koja se usporedno gradi na tri dijela od granice s Hrvatskom prema Mostaru, u središnjem dijelu između Sarajeva i Zenice te na sjeveru u Bosanskoj Posavini prema graničnom prijelazu u Svilaju.

izvor:

http://www.logistika.com.hr/home/transport-i-spedicija/2565-izgradnja-i-financiranje-najskuplje-dionice-autoceste-ponudeni-privatnicima

Translate »
UA-57430671-2