Menu Filter

Kako ispravno popuniti CMR – Rubrika 22

Podaci u rubrici 22 u CMR-u trebaju odgovarati podacima koji se navode u rubrici 1 iz razloga što pošiljatelj robe snosi dio odgovornosrti za ispravnost podataka navedenih u međunarodnom teretnom listu.

Primjer popunjavanja CMR

Međutim, u praksi se dešava da se roba preuzima u drugom (fizički odvojenom skladištu), pa se postavlja pitanje tko u toj situaciji treba ovjeriti CMR, odnosno rubriku 22? Odgovor je isti – pošiljatelj, odnosno prodavatelj.

Kao jedna od tri ugovorne strane, a to su prodavatelj, kupac I prijevoznik – rubriku 22 CMR-a svojim pečatom, odnosno potpisom (ili oba) ovjerava pošiljatelj robe – prodavatelj.

Jedino u situaciji kada ne postoji mogućnost da prodavatelj (pošiljatelj) ovjeri CMR, isti može izdati zastupničko lice na temelju dostavljenje dokumentacije (fakture koja prati robu I pacaking liste).

Izvor: Cargo Transport Greece – Former Yugoslavia

Translate »
UA-57430671-2