Menu Filter

Logistika: od snadbevanja vojnih jedinica do poslovne logistike

Po vizantijskom caru Leontosu “zadatak logistike je naoružati vojsku srazmerno potrebi sa oružjem i sredstvima zaštite, pravovremeno se brinuti za njene potrebe na terenu i pripremiti svaku njenu akciju u ratnom pokretu”.
U Napoleonovo doba termin “logistika” koristi se za opis objedinjenih aktivnosti prevoza, snabdjevanja i smještaja vojnih jedinica.


Danas podrazumijeva potpunu integraciju sistema distribucije i međusobno povezanih aktivnosti i elemenata kao što su:
– lokacije proizvodnih pogona i skladišta,
– nabavku (snabdjevanje),
– pakovanje,
– kontrolu proizvodnje,
– rukovanje materijalima,
– skladištenje i kontrolu zaliha,
– transport,
– obradu porudžbina kupaca,
– kanale distribucije i
– informacioni sistem.

Kompletan tekst možete pročitati na
TransportGreeceFormerYugoslavia.eu

Translate »
UA-57430671-2