Menu Filter

Od cijene litra goriva državi pripada ?

U Bosni i Hercegovini od litre goriva državi namjanje ide jedna marka. 
U periodu od 2018. do 2020. godine u BiH prikupljeno je oko 1,5 milijardi maraka prihoda od akciza na nafru i naftne derivate. Kao i iznos od 1,8 milijardi je prikupljen prihodima od putarina. 

Prikupljeni prihodi od akciza korisnicima se raspoređuju prema metodologiji koja je utvrđena Pravilnikom o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima. 

Prema Zakonu o akcizama u BiH, trenutno se plaća sledeća akciza po litru i to: 
– za dizel gorivo i petrolej 0,30 KM po litru,
– za motorni benzin bezolovni 0,35 KM po litru,
– za motorni benzin 0,40 KM po litru,
– za lož-ulje 0,45 KM po litru,
– za biogoriva i biotečnosti 0,30 KM po litru.

Za više informacija pročitajte na: https://www.slobodna-bosna.ba/

Translate »
UA-57430671-2