Menu Filter

Prijavite krađu tereta – pomozite sebi i kolegama!

TAPA EMEA (Udruženje za zaštitu transportovane imovine – Transported Asset Protection Association) – trenutno vrši prikupljanje podataka o krađama koje su se dogodile u 2021. godini. 
Svaki izvještaj doprinosi povećanju bezbjednosti robe koja se prevozi drumski transportom.

Poslovno udruženje Međunarodni transport, pozvalo je sve članove da dostave podatke o incidentima koji su se dogodili tokom 2021. godine. 
Podaci se mogu slati na mejl office@pumedtrans.com.

Rok za prijavu je 20. januar 2022. godine. 
Opširnije na: https://plutonlogistics.com/

Translate »
UA-57430671-2