Menu Filter

Rok za refomu Željeznica Republike Srpke – produžen

Zbog određenih kašnjenja Svjetska banka je produžila period trajanja zajma do decembra 2022. godine, uprkos dobrom napredovanju restrukturisanja Željeznica Republike Srpske. 
Glavni razlog kašnjenja jeste složenost projekta, koji se ogleda u multidimenzionalnom aspektur potrebnih promjena, i to na tri nivoa – finansijsko restrukturisanje, organizaciono i restrukturisanje radne snage.

Takođe se ističe da je Svjetska banka pružila podršku sa kojom je BiH odobrila 36,2 miliona dolara pomoći za sprečavanje, otkrivanje i odgovor na pandemiju virusa korona, i do sada je u okviru projekta povučeno 31,2 miliona dolara.

Detaljnije možete pročitati na: https://lat.rtrs.tv/

Translate »
UA-57430671-2