Menu Filter

“Satwork” ima rješenje za očitavanje tahografa na daljinu

BANJALUKA – Manuelno očitavanje podataka s tahografa, koje predstavlja veliki teret i obavezu za vozače i prevoznike, odlazi u prošlost, zahvaljujući firmi SATWORK, koja za ovaj problem ima rješenje.

Naime, najnoviji GPS uređaji imaju mogućnost za daljinsko očitavanje i prenos podataka (.ddd format) sa digitalnog tahografa.

SATWORK informacionoračunarski sistem (SatIRS) je efikasno rješenje za bezbjedno preuzimanje podataka iz memorije digitalnih tahografa i kartica vozača, koji se prenose preko Interneta odnosno GPRS protokola.

Podaci se daljinski očitavaju s tahografa i memorišu na SATWORKOVE servere, gdje se obrađuju, a potom i dostavljaju u formi izvještaja na korisnikov email nalog u PDF/.ddd formatu.

Na taj način se podaci s kartice vozača i memorije digitalnog tahografa mogu preuzeti i arhivirati u bilo kom trenutku s bilo kog mjesta u svijetu.

To, u suštini, znači da možete da zaboravite na višečasovno gubljenje vremena za pravljenje izvještaja.

Sa SATWORK IRS, uz pomoć GPS uređaja za daljinsko preuzimanje podataka iz memorije digitalnih tahografa, imate potpuni nadzor vozača i vozila.

GPS uređaj za satelitsko praćenje vozila istovremeno omogućava i daljinsko preuzimanje podataka iz memorije digitalnih tahografa.

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima obavezuje prevoznika da vodi evidenciju o radnom vremenu svakog vozača na nedjeljnom i mjesečnom nivou. Izvještaji koji vam se dostavljaju uz alat SATWORK IRS sistema ispunjavaju sve ove propise.

U našoj zemlji je na snazi zakonska obaveza preuzimanja podataka s kartice vozača najkasnije svakih 28 dana i iz memorije digitalnog tahografa svakih 90 dana.

Za sve vas, prevoznike i vozače, jako je bitno da znate da propisi nalažu obavezu arhiviranja i analize tih podataka u periodu od najmanje jedne godine nakon evidentiranja i da ih, na zahtjev nadležnog organa, morate dati na uvid u bilo kom trenutku.

To zahtijeva da se podaci redovno preuzimaju i da se zatim trajno čuvaju u dobro dizajniranim i sigurnim serverima. Proces je sljedeći  sa tahografskih listića ili memorijskih kartica vozača podaci se softverom prebacuju na servere, a zatim obrađuju i prikazuju u formi raznih izvještaja.

Automatskom obradom podataka i izvještajima lakše je i brže otkriti vozače u prekršaju, a ako prekršaje na vrijeme otkrijemo time ćemo brže djelovati prema povećanju odgovornosti vozača i smanjiti broj prekršaja (pa i velikih novčanih kazni za vozače i prevoznike).

Da biste ovu mogućnost koristili, potrebno je da imate odgovarajući digitalni tahograf, a vozilo mora da ima ugrađen odgovarajući GPS uređaj, koji je na sistemu SatIRS.

 

Izvor : http://skr.rs/h7l

Translate »
UA-57430671-2