Menu Filter

Što može da se preveze u jednoj standardnoj poluprikolici!


– 30          Transformatora

– 125        Motora

– 400        Strojeva za pranje

– 1.000     LCD TV

– 2.000     Paketa hrane za pse

– 5.000     Akumulatora

– 6.000     Aluminijskih limova

– 15.000   Kutija mineralnog ulja

– 20.000   Pari cipela

– 30.000   Tablets

– 35.000   Boca šampona

– 35.000   Kvadera

– 40.000   Košulja

– 50.000   Boca za bebe

– 50.000   Sigurnosnih pojaseva

– 75.000   Knjiga

– 130.000 Kutija vitamina u tabletama

– 300.000 Paketa kave

– 1.500.000 Oblatne

Izvor:

TransportGreeceFormerYugoslavia.eu

Translate »
UA-57430671-2