Menu Filter

Trgovački bum i međunarodna saradnja

Evroazijska željeznička kargo eksplozija i njene ekonomske i geopolitičke posljedice

U trgovinskim odnosima između Kine i Evrope, raste potreba za brodskim prevozom koji je jeftiniji od aviona. Pandemija Kovid 19, takođe, je doprinjela ubrzanju razvoja željezničkog teretnog saobraćaja, koji je bio na djelu već nekoliko godina. Kada su avioni bili prizemljeni, a brodske veze komplikovane, vozovi su nastavili da saobraćaju, ponekad noseći sa sobom medicinsku opremu. Okidač su bili slučajni ekonomski i logistički interesi zemalja kroz koje su prolazili ovi železnički koridori, uspostavljanjem u Kini nove “kopnene”, a ne pomorske baze za elektronsku proizvodnju. 
Mnogo je polaznih centara iz Kine i vozovi idu ka sve mnogim destinacijama u Evropi. Evropski proizvodi se takođe široko distribuiraju u Kinu i srednje zemlje. Na oba kraja proizvodi mogu naći izlaze prema moru, o čemu se oduvijek sanjalo, kako bi stigli na druge kontinente.

Više pročitajte na: https://www.srbijadanas.com

Translate »
UA-57430671-2