Menu Filter

Vodeni transport pao za 6% u prethodne dvije godine

Poslije niza raznih padova i skokova, vodeni transport zabilježio je znatan pad posla. 
Njemačka i Holandija su bile glavne u transportu vodenih puteva u unutrašnjosti EU. Njemačka je zabilježila najveće smanjenje u  2020. godini u poređenju sa 2019. godinom. 

U EU glavne vrste robe koje su transportovane ovim putem tokom 2020. godine su metalne rude, koks i prerađeni naftni proizvodi, kao i poljoprivredni proizvodi. 
Detaljnije pročitati na: https://www.danas.rs/

Translate »
UA-57430671-2