Menu Filter

Za sad samo ušteda goriva a kasnije “otkazi vozačima”

Automatizirana i povezana vožnja kamiona je “vruća tema”, sa tehnologijom koja praktično već postoji. Ovo zahtijeva da se automatizirana vožnja uvede i u praksu. Naravno potrebna je saradnja između tržišnih stranaka, institucija, davaoca logističkih usluga i na kraju vlade, odnosno zakonske regulative.


Uvođenje inovacija na nacionalnom nivou ili na nivou samo jednog proizvođača, često gubi bitku kada je u pitanju harmonizacija i standardizacija.

The European Truck Platooning Challenge (Evropski kamionski konvoj) je put ka realizaciji prekograničnog transporta, sa kamionima u konvojima, koji će u bliskoj budućnosti ponuditi funkcionalne sporazume.

Kako bi se uklonile barijere, rad na prikupljanju znanja oko harmonizacije i standardizacije je u toku na mnogobrojnim destinacijama. Pored efikasnog praćenja razvoja plana, potrebno je i ukloniti prepreke koje stoje na putu izrade funkcionalnih kamiona povezanih u drumske konvoje. Uzajamno priznavanje ulazne procedure, zahtjevi za vozača i infrastrukturni uslovi zavise o zemljama i uključenim strankama, a sve to bez izgradnje međusobnih barijera.

Nacionalne vlasti u različitim zemljama, često nisu svjesne međusobih zahtjeva, upravljanje cestama i prijem vozila razlikuju se od države do države. Također, svojstva cesta (horizontalna i vertikalna signalizacija, spojevi, petlje, zakrivljenost…), uključujući i zakonsku regulativu variraju od zemlje do zemlje.

S tehničke strane, moderni kamion je zapravo kompjuter na točkovima. Na savremenim kamionima može se naći i preko 70 procesora zaduženih za rad tehničkih sistema, a spomenimo da toliko kompjutera nije imao svemirski brod Apollo, koji je doveo ljude na Mjesec.

Osim toga, ljudi zaduženi za upravljanje cestama, vrlo često nisu ni svjesni znanja proizvođača kamiona. Regulativa koja je obavezujuća za sve proizvođače kamiona (sve strožiji propisi po pitanju emisije polutanata i sve veći broj sigurnosnih sistema koji uključuju kamere i radare), mijenja se veoma često, dok neke ceste nisu adekvatno održavane godinama.

Kako bi ostvarili uštede goriva i smanjili zagađenje, proizvođači kamiona došli su do saznanja da vožnja u konvoju donosi upravo to. Svaki od proizvođača već radi na sistemu uvezivanja u konvoje, a tu su savremeni sistemi koji već postoje i koji to omogućuju.

Više na :

http://proauto.ba/voznja-u-konvoju-buducnost-kamionskog-saobracaja/

Translate »
UA-57430671-2