Menu Filter

ZAUSTAVLJEN TRANSPORT ROBE: POSTOJI LI OSIGURANJE OD SNIJEGA?

Od svih rizika sa kojima se susrećemo u poslovanju, najmanje možemo da utičemo na one izazvane prirodnim neprilikama. Koliko takve situacije mogu biti razorne po poslovanje pokazalo se tokom snježnih mećava koje su zahvatile Evropu u proteklom periodu.

PROBLEM: Prekid transporta robe usled elemenetarne nepogode

Snažne padavine zahvatile su najpre Austriju i južne delove Nemačke, i proširile se na ostale delove Evrope čak do Norveške. Snežna mećava koja je vladala ovih dana odnela je više ljudskih života, i onemogućila normalno funkcionisanje putničkog i robnog saobraćaja.

Usled problema u saobraćaju, došlo je do nemogućnosti transporta i isporuke robe različitih kompanija, čije se maršrute nalaze u okviru zavejanih teritorija. Zatvorene su brojne drumske i železničke saobraćajnice, a zabeležena je i totalna blokada kamiona i vozova koji su ostali zaglavljeni u snijegu satima. Roba je ostala zarobljena na pola puta, što je uzrokovalo:

– nemogućnost isporuke posredniku/finalnom kupcu,
– nemogućnost povratka robe pošiljaocu,
– nemogućnost naplate za poslatu robu.

Kako se izboriti sa ovim problemom nastalim usled elementarne nepogode?
Kako prodavac i kupac robe mogu da zaštite svoje interese?

REŠENJE: Osiguranje robe u transportu

Rizik od uticaja elementarne nepogode na prevoz/isporuku robe pokriven je osiguranjem robe u transportu. Ovo rešenje u osiguranju naročito je važno u međunarodnoj trgovini, jer je roba poverena različitim posrednicima, na teritorijama različitih država, koji kašnjenje robe i štete na istoj ne nadoknađuju, ili nadoknađuju u manjim iznosima, u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR konvencija).

Ostali rizici koje pokriva osiguranje robe u transportu:

– požar,
– saobraćajna nezgoda,
– štete tokom utovara i
– krađa.

Moguće je i ugovaranje osiguranja od specifičnih rizika kao što su:

– kvar mesa, voća, povrća, mleka i njihovih prerađevina iz bilo kog uzroka,
– samozapaljenje,
– curenje, manjak i rastur iz bilo kog uzroka,
– lom i oštećenje, uključiv i lom unutrašnjih komponenti, iz bilo kog uzroka,
– osiguranje vozila koja se prevoze na sopstvenim osovinama (per-ax).

 

Izvor: vib.rs

Translate »
UA-57430671-2