Menu Filter

Obuka za transportne špeditere

Dobrodošli na stranicu posvećenu Obuci za transportne špeditere odnosno za transportne agente. Sa nama postanite Profesionalni Transportni Agent.

Naša Obuka za transportne špeditere pruža vam priliku da postanete stručan transportni špediter i unaprijedite svoju karijeru u logističkoj industriji. Sa našim sveobuhvatnim programom, naučit ćete ključne vještine i steknuti znanje potrebno za uspjeh u svijetu transporta i špedicije.

Šta to zapravo radi Transportni Špediter?

Transportni špediter pomaže trgovcima, uvoznicima, izvoznicima…. da pošalju ili dovezu robu. Transportni Špediter je stručnjak u oblasti logistike koji organizuje i koordinira prijevoz tereta između različitih lokacija. Njegova uloga obuhvata angažovanje raznih vrsta vozila, magacina, carinskih agenata, i drugih logističkih elemenata. Naknada za pružene usluge obično se naplaćuje od klijenta – često u procentima od cijene prevoza. Njegove/ njezine odgovornosti obuhvataju:

 • ✨ Organizaciju prijevoza: Transportni špediteri su odgovorni, umjesto svog klijenta, za planiranje i koordinaciju transporta robe od tačke A do tačke B. To uključuje pronalaženje optimalne rute, pregovaranje o cijenama s prijevoznicima, planiranje vremena isporuke i pripremu potrebne dokumentacije.
 • ✨ Praćenje statusa isporuke i koordinacija s prijevoznicima kako bi se osiguralo da roba bude isporučena na vrijeme i u skladu s dogovorom.
 • ✨ Upravljanje dokumentacijom: Priprema i upravljanje dokumentacijom u vezi s transportom, uključujući carinske i transportne dokumente.
 • ✨ Korištenje tehnologije: Korištenje softverskih rješenja za praćenje transporta i upravljanje dokumentacijom.
 • ✨ Komunikacija s klijentima: Rad s klijentima kako bi se utvrdile njihove potrebe i osigurala pravovremena i pouzdana isporuka robe. To uključuje pregovore o cijenama, upravljanje klijentskim zahtjevima i rješavanje problema u vezi s transportom.

Transportni špediteri mogu raditi kao dio tima u većoj kompaniji ili kao samostalni, neovisni radnici. Njihov rad može obuhvatati terenski rad poput posjeta klijentima ili nadgledanje transporta na terenu.

Zašto postati Transportni Agent?

 • 🧩 Početak bez iskustva. Sa našom obukom, skoro svako može naučiti vještine Transportnog Špeditera, bez obzira na prethodno iskustvo. Samo je potrebna odgovarajuća odlučnost i želja za učenjem.
 • 🧩 Niski početni troškovi. Za samostalni rad na primjer, potrebni su vam samo telefon, internet i ZNANJE. Početak je dostupan svakome sa minimalnim investicijama.
 • 🧩 Unosno zanimanje. Postanite stručnjak u području logistike sa potencijalom za dobre prihode. Našom obukom stičete vještine potrebne za zanimljiv i profitabilan posao.
 • 🧩 Rad sa bilo koje lokacije. Nakon obuke, možete raditi s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu. Uživajte u fleksibilnosti i mogućnosti udaljenog rada.
 • 🧩 Napredovanje. U logističkoj industriji postoji mogućnost napredovanja, a tražnja za kvalificiranim transportnim špeditrima je sve veća. Iskoristite priliku za daljnji razvoj karijere.
 • 🧩 Upoznavanje trgovinskih tokova. Kroz ovo zanimanje, stičete uvid u trgovinske tokove i mogućnosti za napredovanje u drugim poslovnim oblastima. Proširite svoje znanje i perspektive za karijeru.
 • 🧩 Mogućnost zapošljavanja u našoj grupaciji Najbolji polaznici naše obuke imaju opciju odmah se zaposliti u našoj grupaciji na poslovima Transportnog Špeditera. Pružamo vam brzi ulazak u radnu sredinu.
 • 🧩 I još mnogo toga…Otkrijte sve prednosti postajući dio naše obuke i pripremite se za uspješnu karijeru u logistici!

Razmislite o ovome na trenutak:

Ponuda i tražnja nikada ne prestaju – NIKADA. Dakle, sve dok postoji ljudi na Zemlji, postoji neprekidna potreba za premještanjem tereta. Za razliku od drugih industrija, posao transporta ima dvije izuzetne komponente koje su praktično neograničene: potrošnju i proizvodnju.

Svaki dan, ljudi i preduzeća kupuju, prodaju i konzumiraju proizvode. Znate šta? Ti proizvodi moraju biti isporučeni, dostavljeni. I iz godine u godinu, Transportni Špediteri kontrolišu i pomeraju sve više i više svjetske robe.

Sve što koristite ili konzumirate tokom dana vjerovatno je u jednom trenutku bilo na kamionu. Teret je svuda, a potražnja za transportom će se kroz vrijeme samo povećavati. Samo treba da znate kako obavljati i gdje tražiti da biste ga pronašli. Ne, to nije “nuklearna fizika” pa da je nezamislivo komplikovano. Ali kao i bilo šta drugo, postoje načini da se nauče neophodna znanja.

Šta ćete naučiti u našoj online Obuci za Transportne Špeditere?

U našoj online Obuci za Transportne Špeditere naučićete sledeće ključne oblasti:

 1. Uvod u zanimanje transportnog špeditera. Ovdje ćete dobiti osnovne informacije o ulozi i odgovornostima transportnog špeditera u logističkom lancu.
 2. Vrste transportnih vozila. Upoznat ćete se sa različitim vrstama transportnih vozila i njihovim karakteristikama, kako biste mogli odabrati optimalno vozilo za prijevoz određene robe.
 3. Metodi transporta roba. Detaljno ćemo obraditi različite metode transporta robe, s posebnim akcentom na drumski transport, te prednosti i mane svake metode.
 4. Pakovanje roba. Naučit ćete o važnosti pravilnog pakovanja robe za transport kako biste osigurali sigurnost i integritet tokom transporta.
 5. Izračunavanje tovarnog prostora. Ova oblast obuhvata tehnike za izračunavanje optimalnog tovarnog prostora u transportnim vozilima radi maksimiziranja efikasnosti transporta.
 6. Transportna dokumentacija. Upoznat ćete se s različitim vrstama transportne dokumentacije, uključujući uvozne i izvozne dozvole, fakture i carinska dokumenta, te naučiti kako ih pravilno pripremiti i rukovati njima.
 7. Osiguranje robe u transportu. Razmotrit ćemo odgovornosti prijevoznika i transportnih špeditera u slučaju nestanka ili oštećenja robe, kao i vrste osiguranja robe u transportu.
 8. Gradnja odnosa sa klijentima i dobavljačima. Pokrit ćemo važnost izgradnje i održavanja dobrih odnosa sa klijentima i dobavljačima u logističkoj industriji, kao i tehnike za uspješnu komunikaciju i pregovaranje.
 9. Poslovna korespondencija: Naučit ćete osnove poslovne korespondencije, uključujući slanje emailova, pripremu ponuda i izradu zvaničnih dokumenata.

Na kraju obuke, radi se završni test kako biste dobili diplomu o uspješno završenoj obuci.

Trajanje i Format Obuke

Obuka se održava online tokom perioda od dva mjeseca, uz dodatnu bonus sedmicu za personalna usavršavanja i savjetovanja.

Polaznici će imati priliku da uče putem:

 • Teoretskih predavanja
 • Istraživanja
 • Studija slučajeva
 • Simulacija razgovora sa klijentima i dobavljačima
 • Testova razumijevanja
 • Realnog okruženja u našoj grupaciji

Takođe, jednom sedmično su planirane praktične konsultacije 1-na-1 kako bi se omogućila direktna podrška i savjeti.

Polaznici dobijaju i udžbenik (skripte) sa svim navedenim oblastima.

Testirajte vaše sadašnje poznavanje

Želite li provjeriti svoje trenutno znanje i vještine u oblasti transporta i logistike? Isprobajte naš kratak kviz da biste razumjeli gdje se trenutno nalazite i koje su vaše jače i slabije tačke.

KVIZ logističkog znanja i vještina: Obuka za transportne špeditere

Dobrodošli u naš kviz Logističke vještine!
Testirajte svoje trenutne sposobnosti kao Transportni Špediter i saznajte gde stojite u ovoj dinamičnoj industriji.

1. 
U kojim oblastima Transportni Špediter može biti od pomoći klijentima (trgovačkim firmama, izvoznicima, uvoznicima)? Čekirati tačne odgovore.

2. 
Slijedeći tovar je sastavljen od 2 metalne cijevi. Svaka dužine 11 metara i prečnika 1 metar. Ukupno su teške zajedno 7 tona. U kojim od slijedećih transportnih vozila može da se preveze? (Označiti tačne opcije)

3. 
Tovar 10 paleta sladoleda, koji zauzimaju 4 metra prikolice i teže oko 5 tona, može se prevesti u kojim od slijedećih transportnih vozila? (Označiti tačne opcije)

4. 
Transport robe možemo podijeliti na slijedeće glavne vidove:

5. 
Tovar, 1 paleta viskija u koju kategoriju robe se ubraja?

6. 
Klijentu bi preporučili da zakupi cijelo vozilo za transport svoje robe u sledećim slučajevima (čekirati tačne odgovore):

7. 
Učvršćivanje paleta i generalno tereta na poluprikolicama ili prikolicama vrši se:

8. 
Dokument, obrazac EUR 1 je:

9. 
Preuzima se tovar biciklističkih guma u rinfuzi u fabrici Sava u Sloveniji. Puna poluprikolica. Izdata su dokumenta na kojima je navedeno da je utovareno 1430 guma. Vozač nije mogao da utvrdi sa sigurnošću brojno stanje. Tu svoju primjedbu, u koju rubriku CMRa, vozač treba da upiše?

10. 
Koliko tovarnog prostora zauzimaju 5 paleta dimenzija 120 (širina) x 80 (dužina) cm?

Hvala vam što ste učestvovali u našem kvizu i pokazali interesovanje za svijet Transportnih Špeditera!
Kliknite na dugme ‘Pošalji’ da saznate svoje rezultate i saznate više o našoj obuci. Srećno!

Vaše ime i prezime
Email

Ovaj kviz takođe može poslužiti kao uzorak onoga što možete očekivati na našoj Obuci. Odlučite se da započnete svoju karijeru u transportu i špediciji danas. Prijavite se za našu Obuku i stvorite put ka uspjehu u logističkom svijetu!

Da li možete postati Transportni Špediter?

Naravno! Nije potrebno da budete raketni naučnik da biste zaradili novac kao Transportni Agent. Ali kao i u svakom drugom zanimanju, možete postati vrlo kvalitetan i vremenom sve sposobniji Transportni Špediter. Kvalitetnog transportnog agenta odlikuju stalni rad na unapređivanju stručnosti, ali i posjedovanje određenih osobina i vještina koje možete razviti. Ovo su neke od njih:

 • Organizatorske sposobnosti. Efikasno koordinirajte transport robe između različitih lokacija pokazujući dobre organizatorske sposobnosti.
 • Analitičnost u rješavanju problema. Brzo pronalazite efikasna rješenja tokom procesa transporta analizirajući situacije.
 • Komunikacione vještine. Razvijene komunikacione vještine su ključne za uspješno pregovaranje sa klijentima i dobavljačima, kao i za efikasnu poslovnu korespondenciju.
 • Usmjerenost ka klijentu. Fokusirajte se na potrebe i zahtjeve klijenata kako biste osigurali pružanje visokog nivoa usluge.

Za uspješno savladavanje obuke poželjna je:

 • Stabilna internet konekcija. Preporučuje se što stabilnija internet konekcija za pohađanje online obuke kako bi se osiguralo neometano učenje i komunikacija sa instruktorima i ostalim polaznicima.
 • Osnovno znanje Microsoft Paketa.
 • Poznavanje osnova Microsoft paketa (Word, Excel, Outlook) je poželjno kako bi se efikasno koristili alati za rukovanje dokumentacijom i poslovnu korespondenciju.

Cijena Obuke i način plaćanja

Cijena obuke za transportne špeditere iznosi 499 EUR (u protivvrijednosti u KM). U cijenu je uključen i sertifikat koji polaznici dobijaju nakon uspješnog završetka obuke.

Uplata se vrši na bankovni račun naše kompanije. Detalje za uplatu ćete dobiti prilikom procesa prijave.

Uplata se vrši u dvije mjesečne rate kako bi se olakšalo finansijsko opterećenje polaznika. Prva rata se uplaćuje prije početka obuke, dok se druga rata uplaćuje u sredini obuke.

Način prijava

Prijavu za Obuku transportnih špeditera možete izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca koji je dostupan na ovoj web stranici ispod.

Nakon popunjavanja obrasca, naš tim će vas kontaktirati sa dodatnim informacijama o procesu prijave, detaljima o uplati i početku obuke.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa prijavom, slobodno nas kontaktirajte. Putem emaila na info@cargo.ba ili telefonom na broj 033 922 252 (lokal 202).

Instruktori

Tokom obuke vodiće vas stručnjaci koji su prošli kroz različite pozicije u logističkoj branši. Naši instruktori su iskusni profesionalci sa višegodišnjim iskustvom u transportu i logistici.

Oni su takođe urednici logističkih servisa Cargo.BA i Cargo.RS, kao i ključni članovi rukovodećeg tima CTC Grupacije, koja obuhvata kompanije poput CT Consulting doo – BiH, CTC Freight doo – Srbija i LCC – Grčka. Sa svojim znanjem i iskustvom, naši instruktori će vam pružiti sveobuhvatnu podršku i mentorstvo tokom obuke.

Kontakt informacije

Za sve dodatne informacije ili pitanja u vezi sa obukom za transportne špeditere, slobodno nas kontaktirajte putem emaila ili telefona:

 • Email: info@cargo.ba
 • Telefon: 033 922 252 (lokal 202)

Naš tim je dostupan da vam pruži sve potrebne informacije i podršku. Javite nam se ako želite da saznate više o obuci ili ako imate bilo kakvih nedoumica.

Postanite Sertifikovani Transportni Špediter – PRIJAVITE SE DANAS

Iskustva polaznika

Završila sam obuku za transportnog špeditera na Cargo.BA i već nakon nekoliko nedjelja pronašla sam posao u struci! Zahvaljujući obuci koja me pripremila sa praktičnim vještinama i znanjem, uspjela sam da impresioniram potencijalne poslodavce i brzo se integrišem u radnu sredinu. Preporučujem ovu obuku svima koji žele brz i efikasan ulazak u svijet logistike.

Edina

Obuka za transportne špeditere na Cargo.BA je bila vrlo korisna! Zahvaljujući stručnim i posvećenim instruktorima i sveobuhvatnom i iznad svega praktičnom programu, stekla sam sve potrebne vještine i znanje da započnem uspješnu karijeru u logistici. Preporučila bih ovu obuku svakome ko želi da se bavi transportom i logistikom. Hvala Cargo.BA timu na fantastičnom iskustvu!

Ivana

Obuka za transportne špeditere na Cargo.BA je bila iznad mojih očekivanja! Instruktori su bili izuzetno stručni i dostupni za sva moja pitanja i nedoumice. Zahvaljujući ovoj obuci, stekao sam samopouzdanje i vještine potrebne za uspjeh u logističkoj industriji. Toplo preporučujem ovu obuku svima koji žele da se usavrše u oblasti transporta i logistike.

Damir

Iskreno, nisam očekivao toliko korisnih informacija i praktičnih vještina koje sam dobio na obuci za transportne špeditere. Program obuke je bio dobro osmišljen i prilagođen stvarnim izazovima koje susrećemo u industriji. Hvala Cargo.BA timu na profesionalnosti i posvjećenosti. Ova obuka je definitivno bila vrijedna svake uložene marke!

Zoran
Translate »
UA-57430671-2