Menu Filter

Šta sve treba da znate o logistici hladnog lanca

Šta sve treba da znate o logistici hladnog lanca

Rast trgovine na globalnom nivou, u poslednjih nekoliko decenija, pred logistiku je postavio nove zadatke. Prije svega inovacije u opremi i infrastrukturi za transport i skladištenje robe.

Sa rastom životnog standarda, raste i potreba za većim kvalitetom i svježim proizvodima.

Tu dolazi do izražaja logistika hladnog lanca.

Šta je logistika hladnog lanca?

Logistika hladnog lanca se odnosi na organizovanje i planiranje transporta i skladištenja tereta koji zahtJevaju određene temperaturne režime, kao i održavanje ispravnih zahtjeva za temperaturom i vlažnošću, korišćenjem odgovarajuće opreme i metoda transporta.

Proizvodi osetljivi na temperaturu su određene vrste prehrambenih proizvoda, lijekovi, baterije i određeni elektronski uređaji, pića itd.

Temperaturni zahJtevi za skladištenjem i transportom se razlikuju, zavisno od vrste i karakteristike robe.

Ne mora se svaki proizvod držati na veoma niskim temperaturama ili temperaturama ispod nule. Nekima od njih će možda biti potrebno skladištenje i transport na sobnoj temperaturi da bi sačuvali svoju teksturu i kvalitet.

Suština “logistike hladnog lanca” bi se tačnije mogla definisati kao “logistika u kontrolisanim temperaturnim uslovima” a osnovni cilj je da proizvod stigne bezbJedan i nepromenjen do svog odredišta.

Logistika hladnog lanca utiče na svaku fazu proizvoda osjetljivog na temperaturu, od njegove proizvodnje, skladištenja u proizvodnom pogonu, transporta do skladišta primaoca i skladištenja u objektu primaoca robe. To često uključuje nekoliko transportnih sredstava, kao i više magacina u kojima se roba skladišti.

Temperaturno kontrolisan transport

Roba osetljiva na temperaturne promene se isključivo transportuje vozilima sa opcijom kontrole temperature, koja su opremljena rashladnim uređajima kako bi se ispunili temperaturni zahtjevi.

Poznati su kao hladnjače ili frigo vozila. Kod njih se temperatura kontroliše pomoću prenosivih rashladnih jedinica. Rashladni uređaji rade na dizel ili na baterije. Hladnjače obično imaju uređaje za praćenje temperature i evidenciju koji bilježe i izvještavaju o temperaturnim i drugim uslovima.

Hladnjača/Frigo kamion

Razlike između hladnog i normalnog lanca snabdjevanja

Glavna razlika je u tome što se u logistici hladnog lanca održava skoro neprekinuta nit željene temperature tokom skladištenja i transporta robe, dok u normalnim lancima snabdjevanja to nije tako.

To ujedno govori da je logistika hladnog lanca dosta složenija, te da se takva roba mora skladištiti, pakovati i transportovati pod unaprijed definisanim uslovima uz ispunjenost niza uslova.

Tehnologija pakovanja za logistiku hladnog lanca

Za transport materijala koji imaju posebne temperaturne zahtjeve koriste se izolacioni materijali kao što su termo ćebad, termo kese, izolovani paneli sa vakumom itd.

Termo pokrivači su obloge koje se koriste za održavanje temperature unutar utovarnog prostora. Liče na folije sa mehurićima, ali su napravljene od čvrstih izolacionih materijala.

Termo kese koriste tehnologiju koja održava proizvod unutar njih hladnim dugo vremena.

Izolovani vakuum paneli imaju vakuum između dva izolaciona sloja. Oni su obloženi na zidovima utovarnog prostora kako bi zaštitili robu od temperaturnih fluktuacija.

Termo pokrivači

Lična zaštitna oprema koju koriste zaposleni u skladištu hladnog lanca, mora biti u skladu sa propisanim uredbama i pravilima, sa ciljem da ih zaštiti od hladnoće i obezbjedi bezbjednost na radu.

Materijali koji se koriste za pakovanje i skladištenje proizvoda koji zahtjevaju kontrolisane uslove su skupi, pa svaka upotreba ovih materijala treba biti optimalna, kako bi se izbjeglo rasipanje istih.

Transport robe koja zahtjeva kontrolisane temperaturne režime podrazumjeva sinhronizovanu saradnju više timova, od proizvodnje, do skladišta kao i transportera uz obavezno poštovanje svih propisa i uslova kako bi proizvod stigao nepromjenjen i bezbjedan do krajnjeg potrošača.

Zbog zahtjeva koji prate transport i skladištenje ovakve robe, vrlo je teško kombinovati je sa robama koje ne zahtjevaju nikakve režime.

Ukoliko , dok čitate ovaj blog, uživate u sladoledu -sada znate da je došao hladnim lancem snabdjevanja, i da je takav lanac satkan od karika koje su međusobno usko povezane, i svaka od njih je svoj dio posla obavila odgovorno i savršeno.

Ma koliko neki posao izgledao komplikovano i teško, krajnji cilj je uvek jednostavan, a to je zadovoljni konzument 🙂

Mi iz Cargo Transport Consulting tima stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja.

Tu smo da vas posavjetujemo i zajedno pronađemo najbolje rješenje za Vas.

Kontaktirajte nas!

Dipl.ekonomista
Stevanović Mirjana

Translate »
UA-57430671-2